دوربین مداربسته

باتوجه به نیاز مشتری و میزان سرمایه گذاری شخص کلینیک حفاظتی امنیتی افضل قادر به اجرای پروژه های نظارتی می باشد که البته پروژه های دوربین مداربسته باتوجه به استاندارد های روز اجرا می شوند .