سیماران مدل HS-73 M200

مانیتور HS-73/M200

درباره mehdi