نمایندگی‌ها

این مجموعه همواره در جهت مشتری مداری بیشتر به دنبال اخذ نمایندگی های خدمات بوده و برای اخذ نمایندگی های فروش به دنبال برندهایی با سابقه فروش محصولات با کیفیت می باشد.