تمام مطالب نوشته شده توسط: mohammad afzalpoor

درباره mohammad afzalpoor

طراحی وافزایش سیستم ایمنی مکان: طراحی ،نظارت،اجرا،ضمانت کیفیت کار تامین امنیت مکان درپیشبرد مراحل موفقیت مشاغل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  شرکت حفاظتی امنیتی افضل باهدف حفاظت ازفضاها و تامین امنیت نیازهای خاص،ابتدا شرایط آنها را بررسی وسپس اقدام به طراحی واجرای سیستم های بالابرنده امنیت مکان می نماید. سیستم های امنیتی ساختمان باید […]